வோடபோன் ரோம் ஃபிரீ: அடுத்த புதிய அதிரடி சலுகை!!

வோடபோன் நிறுவனம் தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு புதிய சலுகையை அறிவித்துள்ளது. இந்த புதிய சலுகைக்கு ஐ ரோம் ஃபிரீ (i-Roam FREE) என பெயரிட்டுள்ளது.

Share This: