ஞாயிறு, 24 செப்டம்பர் 2017
மனித மூலதனக் குறியீடு: இலங்கை, நேபாளத்தை விட பின்தங்கியது இந்தியா

Published on : 2017-09-14 02:16:22 |Added on : 2017-09-14 03:18:43 | 1 views


இலங்கை, நேபாளம் மற்றும் சில பின்தங்கிய ஆப்பிரிக்க நாடுகள் போன்றவை மனித மூலதனக் குறியீட்டுத் தரவரிசையில் இந்தியாவைவிட முன்னிலையில் உள்ளன.

மேலும் படிக்க »advertising

Copyright © 2008 - 2017 tamilsites.com  - all rights reserved