2024 ஒலிம்பிக் போட்டி பாரீசில் நடக்கிறது

2024-ம் ஆண்டு ஒலிம்பிக் போட்டியை பிரான்ஸ் தலைநகர் பாரீசில் நடத்துவது என்று சர்வதேச ஒலிம்பிக் கழவுன்சில் ஒருமனதாக தேர்வு செய்தது.

Share This: