ஸ்டாலினை சந்தித்ததில் எள்ளளவும் அரசியல் இல்லை: எச்.ராஜா பேட்டி

இந்த சந்திப்பில் எள்ளளவும் அரசியல் இல்லை. அரசியல் வேறு, நட்பு வேறு என்பதில் தெளிவாக இருக்கிறேன்.

Share This: