திறந்தவெளியைப் பயன்படுத்தியதற்காக வேலைநீக்கம் பெற்ற ஆசிரியர்!

மத்தியப் பிரதேச மாநிலத்தில் அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர் ஒருவர் திறந்தவெளியில் மலம் கழித்ததற்காக வேலையிலிருந்து தற்காலிக நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

Share This: