சிங்கப்பூரின் முதல் பெண் அதிபர் ஆனார் ஹலீமா யாகோப்

சிங்கப்பூரின் முதல் பெண் அதிபராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார் ஹலீமா யாகோப். சிங்கப்பூரின் 8வது அதிபரான இவர், இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்தவர் என்பது குறிப்பிடத்த..

Share This: