120 புள்ளிகள் எடுத்து முதலிடத்திற்கு வருமா இந்திய அணி?

ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி தர வரிசையில் இந்திய அணி 117 புள்ளிகளுடன் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது.

Share This: