டெல்லிப் பல்கலைக்கழக மாணவ அமைப்பின் தேர்தல் முடிவுகள்!

டெல்லிப் பல்கலைக்கழக மாணவ அமைப்பின் பொதுக்குழு (DUSU) தேர்ந்தெடுப்பதற்கான தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன.

Share This: