ஞாயிறு, 24 செப்டம்பர் 2017
நடராஜர் சன்னிதிக்கும் மனிதனின் உருவ அமைப்பிற்கும் உள்ள ஒற்றுமை என்ன தெரியுமா?

Published on : 2017-09-13 07:43:00 |Added on : 2017-09-13 09:18:49 | 1 views


மனிதனின் உருவ அமைப்பிற்கும், தங்கத்தால் ஆன நடராஜர் சன்னிதிக்கும் நிறைய ஒற்றுமை இருக்கிறது. இது குறித்த விரிவாக தெரிந்து கொள்ளலாம்.

மேலும் படிக்க »advertising

Copyright © 2008 - 2017 tamilsites.com  - all rights reserved