ரோகிங்யா அகதிகளுக்கு நீதி கேட்டு டெல்லி மியான்மர் தூதரகம் முற்றுகை!

ரோகிங்யா இன மக்களுக்கு நீதி வேண்டும் என மியான்மர் தூதரகத்தை மக்கள் முற்றுகையிட்டுள்ளனர்.

Share This: